X
تبلیغات
زولا
اینجا، جیغ از جفنگیات ، خزعبلات ، تفکرات خود می نویسد!

حرکتی معنا دار ؛ توهین امیز و ضد بشری مسوولان استان فارس..


حرکتی معنا دار ؛ توهین امیز و ضد بشری مسوولان استان فارس..

ارسال اتوبوس های حامل معتادین و کارتون خوابهای خیابانی از فارس به منطقه غرب هرمزگان کاری ضد انسانی محسوب شده و یک جنایت محسوب میشود ؛ این کار در هر کجای دنیا اتفاق می افتاد وزیر بهداشت ان کشور به جرم نقض حقوق بشر محاکمه میشد. 

اینها دارای خانواده و مهمتر از همه انسان و ایرانی اند و همانند مسوولی که چنین جنایتی رامرتکب شده دارای حقوق مساوی اند.همانطوری که این معتادین بیمارند شما هم بیمارید بعلاوه روانی و عقده ای نیز هستید. چنین حرکت کریه و معنا دار در زمانی که در لامرد جشن پیروزی میگرند و در هرمزگان باتوم وحکومت نظامی, نشان از یک شعورگندیده نهادینه شده