اینجا، جیغ از جفنگیات ، خزعبلات ، تفکرات خود می نویسد!

مدرسه ی آزاد (واحد قشم)


بابا ما نفهمیدیم اینجا دانشگاه یا مدرسه...


استادا همه جریمه میدن اگه درس بلد نباشی....


آقای افراز استاد زبان فنی میگه باید ۵بار از رو درس با تمریناش بنویسین....


و از رهمه مهمتر آقای سلیمانی.....


جریمه هاش.....


۱۰ بار، ۲۰بار تا ۴۰ بار هست ....


اونم چه جوری....از رو هر مثال باید بنویسی....


من و چند تا از دوستامو جریمه کرد که ۱۰ بار بنویسیم....


ولی....


آخر کلاس گفت نمی خواد همون ۲بار بسه تونه.....نیست من خیلی بزرگوارم....


نمی خواد ۱۰ بار بنویسین.....

نسخه قابل چاپ | تاریخ: 11 آبان 1386 ساعت:22:12 | نویسنده:جیغ