اینجا، جیغ از جفنگیات ، خزعبلات ، تفکرات خود می نویسد!

مین ترم برنامه نویسی....

 

جمعه امتحان مین ترم برنامه نویسی دارم...

چه خاکی توی سرم کنم.....

هر چی میخونم و تمرین میکنم....

هیچ....

هیچی نمی فهمم و تازه 20 هم میخوام..آخه چیکار کنم...

اییییییییییییییییییییییییی خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا...


نسخه قابل چاپ | تاریخ: 16 آبان 1386 ساعت:12:26 | نویسنده:جیغ