اینجا، جیغ از جفنگیات ، خزعبلات ، تفکرات خود می نویسد!

داستان۱


یه مرد 80 ساله میره پیش دکترش برای چک آپ، دکتر ازش در مورد وضعیت فعلیش می پرسه و پیرمرد با غرور جواب میده:
هیچوقت به این خوبی نبودم. تازگیا با یه دختر 25 ساله ازدواج کردم و ح­الا باردار شده و کم کم داره موقع زایمانش میرسه. نظرت چیه دکتر؟
دکتر چند لح­ظه فکر میکنه و میگه: خب... بذار یه داستان برات تعریف کنم. من یه نفر رو می شناسم که شکارچی ماهریه. اون هیچوقت تابستونا رو برای شکار کردن از دست نمیده. یه روز که می خواسته بره شکار از بس عجله داشته اشتباهی چترش رو به جای تفنگش بر میداره و میره توی جنگل. همینطور که میرفته جلو یهو از پشت درختها یه پلنگ وح­شی ظاهر میشه و میاد به طرفش. شکارچی چتر رو می گیره به طرف پلنگ و نشونه می گیره و ..... بنگ! پلنگ کشته میشه و میفته روی زمین !
پیرمرد با ح­یرت میگه: این امکان نداره! ح­تما" یه نفر دیگه پلنگ رو با تیر زده !
دکتر یه لبخند میزنه و میگه: دقیقا" منظور منم همین بود !

نتیجهءاخلاقی: هیچوقت در مورد چیزی که مطمئن نیستی نتیجهء کار خودته ادعا نداشته باش !

نسخه قابل چاپ | تاریخ: 26 بهمن 1386 ساعت:15:45 | نویسنده:جیغ