اینجا، جیغ از جفنگیات ، خزعبلات ، تفکرات خود می نویسد!

. . .

 

 

ایییییییییییییییییییییییییی خـــــــــــــــــــــــــــــــــــدا

آخه من ۵ تا ۲۰ رو چه جوری بیارم!!!. . .

 

 

 

ته نوشت:

دارم میرم قشم(کسی جنس نمی خواد واسش بیارم؟. . .)


نسخه قابل چاپ | تاریخ: 5 اسفند 1386 ساعت:15:59 | نویسنده:جیغ