اینجا، جیغ از جفنگیات ، خزعبلات ، تفکرات خود می نویسد!

نگو اینجا آخر راهِ

 

 

خنده ها می گذرد , مرا ترک میکند

 

و من اینجام

 

تنها تر از همیشه

 

در تاریکی خود فرو می روم

 

به دنبال چه میگردم؟

 

وسعت این زندگی بیش تر نیست

 

صدای تیک تاک زمان

 

یادآور عمریست که تلف شد

 

به چه می اندیشم؟

 

به پوچیه وجودم

 

زمین ما روشن نیست

 

یا بازیه کودکانه جهان؟

 

خواستم پر باشم

 

در آغوش باد زندگی

 

به هر طرف که رفتم

 

و دیگر چیزی مهم نیست

 

من مجرمم , پس بگو

 

جرم و گناه من چیست؟

 

جرم و گناه من چیست؟!!!

 

برگرفته از وبلاگ روزهای تاریک

 

 

 

خب سخته که بدون هیچ دادگاهی محاکمه بشی و بودن داشتن حق دفاع مجازات بشی

خب سخته که کسی که همه آرزوهات بسته بهش بود، بره و دیگه هیچ سراغی هم ازت نگیره

همونی که میگفت همه جوره باهاته، تو رو مقصر بودنه و تقصیری که خودتم ندونی چی هست

و تو بازم مثل همیشه قربانی از پیش قضاوتاش بشی...

خیلی سخته...

 

کاش حداقل میگفت که گناهم چیه ....

آخه چرا مجازات به این سنگینی؟!!!

خواهش میکنم بگو.... جرمم چیه...

آخه کدوم حرف، کدوم جمله، کد.وم کامنت؟!!!...یه اشاره ای کن...


نسخه قابل چاپ | تاریخ: 8 اسفند 1386 ساعت:20:56 | نویسنده:جیغ