اینجا، جیغ از جفنگیات ، خزعبلات ، تفکرات خود می نویسد!

۱

خدایا!

رحمت تطهیر کننده ات را بر من فروببار

تا سپید چون برف کوهستان شوم،

تا با تمامی قلب، ذهن و روحم

به تو عشق بورزم.

و در جست و جوی فرصت یاری به دیگران باشم.


نسخه قابل چاپ | تاریخ: 3 اردیبهشت 1387 ساعت:11:40 | نویسنده:جیغ