اینجا، جیغ از جفنگیات ، خزعبلات ، تفکرات خود می نویسد!

۴ خردادیادت میاد؟


از اون روز تا الان من هی قند خونم می افته پایین


می دونی چرا؟!!


نسخه قابل چاپ | تاریخ: 27 تیر 1387 ساعت:23:31 | نویسنده:جیغ