X
تبلیغات
رایتل

وقتیـــ آسمانــــ بهـ زمینـ میچسبد

۳

خدایا!

به رغم تمامی تلاش هایم

شکست خورده ام.

نیازمند آن نیرو، شهامت و ایمانی هستم

تا دریابم که در هر چه روی می دهد

رحمت تو نهفته است.

مرا خردی بخش

که شکست را توقف نداند

و آن را نردبانی برای فراز به اوج ببیند.

تا دریابم، راه موفقیت را

شکست های بی شمار هموار می کند.

دوست دارم خدا!!!