اینجا، جیغ از جفنگیات ، خزعبلات ، تفکرات خود می نویسد!

دروغ گو سگِ

آخه یه آدم چقدر می تونه خا** مال باشه.....؟!!!


نسخه قابل چاپ | تاریخ: 18 مرداد 1387 ساعت:01:19 | نویسنده:جیغ