X
تبلیغات
رایتل

وقتیـــ آسمانــــ بهـ زمینـ میچسبد

اینجا، جیغ از جفنگیات ، خزعبلات ، تفکرات خود می نویسد!

۱۹رمضان

30 شهریور 1387 00:44 نویسنده: جیغ چاپ
از خدا یک کمی وقت خواست
وای ای داد بیداد

دیدی آخر خدا مهلتش داد

 

*


آمد و توی

قلبت قدم زد
هر کجا پا گذاشت
تکه ای از جهنم رقم زد
 

 

*


او قسم خورد و گفت
آبروی تو را می برد
توی بازار دنیا
مفت

قلب تو را می خرد  

 

*


آمد دور روح تو پیچید
بعد با قیچی تیز نامریی اش
پیش از آنکه بفهمی
بالهای تو را چید 

*


آمد و با خودش
کیسه ای سنگ داشت
توی یک چشم بر هم زدن
جای

قلبت
قلوه سنگی گذاشت
قلوه سنگی به اسم غرور
بعد از آن ریخت پرهای نور
وشدی کم کم از آسمان دور دور
 

 

*
برد شیطان دلت را کجا، کو؟
قلب تو آن کلید خدا ، کو؟

 

*


ای عزیز خداوند
پیش از آنکه درآسمان را ببندند
پیش از آنکه بمانی
توی این راههای به این دور و دیری
کاش برخیزی و با دلیری
قلب خود را از او پس بگیری.

ته نوشت:

۱. شاعرش سرکار خانوم عرفان نظر اهاری هستن.

۲. هر کی دستی به دعا داره تو این شبا منو فراموش نکنه.