اینجا، جیغ از جفنگیات ، خزعبلات ، تفکرات خود می نویسد!

اینم یه جور دیگش

سلام، از اون سلامایی که بوی امتحانات میان ترمی و بیچارگی میده. 

 

امتحانا شروع شده و منم که درسخون ن ن ن ن ن ...... 

یعد سه سال درسخوندن و سرکله زدن با پسرای احمق دانشگاه هفته ی پیش یه چیز خیلی عجیبی توی کیفم پیدا کردم، و چون برام تازگی داشت و اولین بار بود که پیش میومد کلی کیف کردم و شب هم تو خوابگاه خوراک خنده ی بچه ها بود.... 

   

 

 

تا حالا اینجورشو ندیده بودم..... 

طفلکی ی ی ی ی ی ی.... 

 


نسخه قابل چاپ | تاریخ: 9 آذر 1387 ساعت:16:33 | نویسنده:جیغ