X
تبلیغات
رایتل

وقتیـــ آسمانــــ بهـ زمینـ میچسبد

اینجا، جیغ از جفنگیات ، خزعبلات ، تفکرات خود می نویسد!

علت

6 شهریور 1388 14:50 نویسنده: جیغ چاپ

دانشگاه مجاز نشدم

 

 

 

۱. تو ترمینال کاراندیش نشسته بودم و منتظر بودم اتوبوس بانگ حرکت بزنه،  روی نیمکت کناری پیرمردی فرتوت دراز کشیده بود افغانی بود، فقیر بود ولی گدا نبود، ژنده پوش بود ولی معتاد نبود، به نظر میومد باید آدم مرتبی باشه اخر نون رو درکیسه ای پارچه ای گذاشته بود و لیوان برای آب خوردن داشت، روی نیمکت دراز کشیده بود و خواب بود؛ یه سرباز از لباسش مشخص یود سرباز سپاه باشه؛ راه خودشو کج کرد و به سمت پیرمرد اومد من خیال کردم که آشناش باید باشه، اون سرباز یه کیسه پلاستیکی همراش بود اونو زد به شکم پیرمرد؛ پیرمرد از خواب پرید جوری که حس کردم اگه من جاش بودم سکته رو زده بودم سرباز بعد مطمئن شدن که پیرمرده ار خواب پریده راهشو کج کرد و رفت از جلو من که گذشت من با چشمان کامالا گرد شده و شوک وار نگاش می کردم و تنها چیزی که می تونستم بگم این بود که کارت خیلی زشت بود. اون حتی توجهی به حرف منم نکرد فقط از قیافه اش معلوم بوده که از کارش راضیه...داشتم با خودم فکر میکردم یعنی این کار اینقدر ارزش داشته که راهشو واسه اذیت یه پیرمرد کج کنه؟

 علت این مردم آزاری کدام عقده ی سرباز نکرده می تونه باشه؟


۲. سه ماه اخر واسه کنکور  ساعت خوندنو زیاد تر کرده بودم، همش می گفتم صغرا بیا بشین درس بخون، کنکور داری حداقل دو صفحه بخون که بعدن بگی خوندی و مجاز نشدی؛ همش می گفت من احساس می کنم که مجاز میشم و از این حرفا.....

بله احساسش درست گفته بود، مجاز شد ولی با رتبه چهار هزار و نهصد و نود و  خورده ای که آخرین رتبه ی خواسته شده 5000 بوده با اینکه می دونم با این رتبه هیچ حهنمی قبول نمیشه ولی اخه چطوری؟

علت چی می تونه باشه؟۳. از درس پروژه ام نمره ی 20 گرفته بودم، ولی استاد اونو با نمره ی 19.5 نهایی کرد. نمی دونم چرا و به چه دلیلی؟ حتمن ترسیده که نمره ام از نمره ی همشهریاش بیشتر بشه اونا ازش شاکی بشن. اون دومین 20 من بود بعد از درس تنظیمات خانواده که نشد که بشه.

حالا علت چی می تونه بوده باشه؟ته نوشت:

۱. من و اعظم که دو تامون واسه کنکور خونده بودیم و مجاز نشدیم قراره بریم سم بخوریم

۲. این دختره صغرا که عقلم نداشت و یه رشته ی درو پیت درس می خوند مجاز شد ولی ما نشدیم

۳.خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

۴. اینم یه تست هوش