اینجا، جیغ از جفنگیات ، خزعبلات ، تفکرات خود می نویسد!

روان پریش

با این اتفاقاتی که داره دور و اطرافم می اُفته

من اگه از بیماری ام اس نمیرم حتما تا چند سال دیگه تو یه بیمارستان اعصاب و روان بستری میشم

ته نوشت:

۱. آی ام سونیا آلن

۲. میرم کلاس زبان، بعدا داستانشو می گم


نسخه قابل چاپ | تاریخ: 15 مهر 1388 ساعت:22:40 | نویسنده:جیغ