اینجا، جیغ از جفنگیات ، خزعبلات ، تفکرات خود می نویسد!

۸۸-۸-۱۳

امروز کنکور کاردانی به کارشناسی بود، وقتی داشتم می رفتم با خودم فکر می کردم که حتما دوستای هم دوره ای من الان لیسانسشونو گرفتن و دنبال زندگیشون رفتن و من موندم با تنبل بازیام.... 

اونجا که رفتم دیدم نه بابا همه هستن، حتی زرنگ خانوم کلاس، که استاد همیشه بهش میگفت، انتخاب اولتو بزن تهران....البته اون با شوهرش بود.من تنها نبودم.
ته نوشت:

۱. مراحل چهارگانه آماده سازی یک تحقیق یا پروژه دانشگاهی در ایران(بعد از یافتن متن مورد نظر)

۱-  CTRL + A

    CTRL + C  -۲

    CTRL + V -۳

    CTRL + P -۴   


نسخه قابل چاپ | تاریخ: 13 آذر 1388 ساعت:20:02 | نویسنده:جیغ