اینجا، جیغ از جفنگیات ، خزعبلات ، تفکرات خود می نویسد!

آزادیــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــ

گفتی که یک دیار هرگز به

. . . . . . . . . . . . .ظلم و جور نمی ماند

. . . . . . . . . . .برپا و استوار

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هرگز! هرگز!
نسخه قابل چاپ | تاریخ: 9 بهمن 1388 ساعت:23:47 | نویسنده:جیغ