اینجا، جیغ از جفنگیات ، خزعبلات ، تفکرات خود می نویسد!

عکســــ خانوادگیـــــــ
عکس سوزی و بچه هاشه....اون لکه ها کنار ظرفم اثار بجا مونده از یک دعوای خونین.....
نسخه قابل چاپ | تاریخ: 12 اسفند 1388 ساعت:16:45 | نویسنده:جیغ