اینجا، جیغ از جفنگیات ، خزعبلات ، تفکرات خود می نویسد!

ها؟

چــرا، وقتی پای استدلالمان می لنگد با فریاد می خواهیم طرف مقابل را قانع کنیم؟!
ته نوشت:

۱. این واسه جواب به همه اونایی هست که جای فکر کردن و درست حرف زدن از روی عقل فقط حرف مفت تحویل من دادن تو این چند وقت مخصوصا وبلاگ جمکو .


نسخه قابل چاپ | تاریخ: 23 اسفند 1388 ساعت:01:01 | نویسنده:جیغ