اینجا، جیغ از جفنگیات ، خزعبلات ، تفکرات خود می نویسد!

مزایا

برای تمدید دفترچه بیمه ام رفتم اداره ی  مامانم اینا که کاراشو انجام بدم، مسئول اداره ی رفاه ازم خواست که شناسنامه خودم و خواهرمو ببرم که نشون بده هنوزم مجردیم. به مسئولش آقای صادقی گفتم  آقای صادقی به خاطر مزایای این دفترچه هم شده تا آخر عمر نه ازدواج می کنم نه میرم سرکار


نسخه قابل چاپ | تاریخ: 14 فروردین 1389 ساعت:16:11 | نویسنده:جیغ