اینجا، جیغ از جفنگیات ، خزعبلات ، تفکرات خود می نویسد!

زمین گرد است آیا؟

ما چیستیم؟
جُز مولکولهای فعال ذهن ِ زمین ،
که خاطرات کهکشان ها را
مغشوش می کنیم
!


نسخه قابل چاپ | تاریخ: 16 اردیبهشت 1389 ساعت:13:05 | نویسنده:جیغ