اینجا، جیغ از جفنگیات ، خزعبلات ، تفکرات خود می نویسد!

یکی از روزهای خدا
یک زمین کشاورزی بعد از برداشت.ته نوشت:

۱. یکی از جمعه های خدا با خانواده رفتیم سری به زمینهامون بزنیم اینم یکی از اوناست. کاش آبی بود که بشه بیشتر از این آبادشون کرد.

۲. وقت اون رسیده که هر کی سهم ارثش رو بگیره.

۳. من و خواهرم هم تصمیم گرفتیم تو زمینمون توالت عمومی بسازیم، وسط اون بیابون توالت یک نعمت محسوب میشه.


نسخه قابل چاپ | تاریخ: 27 اردیبهشت 1389 ساعت:12:43 | نویسنده:جیغ