اینجا، جیغ از جفنگیات ، خزعبلات ، تفکرات خود می نویسد!

??-:

دلم هوس اون موقعی رو کرده که ده دقیقه مونده به زنگ آخر پشت در مدرسه وامیستادیم تا زنگ بخوره و جیغ زنون از مدرسه بپریم بیرون.


نسخه قابل چاپ | تاریخ: 28 اردیبهشت 1389 ساعت:16:33 | نویسنده:جیغ