اینجا، جیغ از جفنگیات ، خزعبلات ، تفکرات خود می نویسد!

Treason

خیانت کلن چیز گُهیه....ولی گاهی حق مسلم میشه....


نسخه قابل چاپ | تاریخ: 23 شهریور 1389 ساعت:06:59 | نویسنده:جیغ