اینجا، جیغ از جفنگیات ، خزعبلات ، تفکرات خود می نویسد!

بسیار سفر باید کرد تا پخته شود خامی

لطفن نصیحت ها و انتقادهایتان را برای خودتان نگه دارید، اینجا فقط حق با منه. در صورتی که خوشتان نمی اید بالای صفحه سمت راست یه دکمه ضربدر هست، اونو فشار بدید! بسته میشه...کلن سفر کردن به شهرهای مدهبی از نظر شخص من چیز مزخرفیه، با اون ادمای به ظاهر مذهبی ولی باطنی بی بندوبار و فاسد.... همه ادماش ت*خ*م*ی*ن

ته نوشت:

1. بعله دقیقن همینیه که خودم میگم، شخصن دیدم، تجربه کردم....

2. نمی شنوم.....نسخه قابل چاپ | تاریخ: 18 مهر 1389 ساعت:20:33 | نویسنده:جیغ