اینجا، جیغ از جفنگیات ، خزعبلات ، تفکرات خود می نویسد!

انینه خانوم

بابا جان، آدم عاقل،مرد مومن،بی خیال شو.... از ما بکش بیرون


نسخه قابل چاپ | تاریخ: 6 آبان 1389 ساعت:23:13 | نویسنده:جیغ