اینجا، جیغ از جفنگیات ، خزعبلات ، تفکرات خود می نویسد!

Strange

چشمامو باز می کنم، بیدارم، اطرافمو نگاه می کنم، برام غریبه ست.....همه برام غریبن.

حتی شما دوست عزیز


نسخه قابل چاپ | تاریخ: 22 بهمن 1389 ساعت:08:51 | نویسنده:جیغ