X
تبلیغات
رایتل

وقتیـــ آسمانــــ بهـ زمینـ میچسبد

معلم های با سواد

قرار بود چندتا عضو جدید بگیره شرکتمون، موقع طراحی فرم ها به رنیس شرکتمون گفتم  برای قسمتی که باید تاریخ تولدشون رو بنویسن بهتره که  به این صورت نوشته بشه     روز    ماه    سال، حضرت آقا قبول نکردند و تشخیص دادن که این گونه نوشته بشه --/--/--، من گفتم اینا متوجه منظور نمیشااااااااا، حرف منو قبول نکرد و گفت میشن..... روز ثبت نام یکی از مراجعین که اتفاقن معلم هم بود این جای خالی رو خیلی باحال پرکرده بود..... به این صورت 7-/5-/13  یعنی فقط سال تولدشو توی جاهای خالی خوشگل خوشگل نوشته بود.........