اینجا، جیغ از جفنگیات ، خزعبلات ، تفکرات خود می نویسد!

آرزوی پرواز
ته نوشت:
1. این زرافه کوچولوهه منه ، بهش احترام بگذارید.


نسخه قابل چاپ | تاریخ: 11 مهر 1390 ساعت:07:30 | نویسنده:جیغ