اینجا، جیغ از جفنگیات ، خزعبلات ، تفکرات خود می نویسد!

. . .

تَه که نوش نه ای        نیشُم چرائی؟

تَه که محرم نه ای       پیشُم چرایی؟

نمک پاش دل ریشم چرایی؟ته نوشت:

1. بابا طاهر عریان


نسخه قابل چاپ | تاریخ: 21 دی 1390 ساعت:20:08 | نویسنده:جیغ