اینجا، جیغ از جفنگیات ، خزعبلات ، تفکرات خود می نویسد!

یک شماره پرسنلیه جدید

راستی گفته بودم که می خوام از کارم استعفاء بدم؟

خو استعفاء دادم مثه مرد

الان یه جا بهتر سرکار هستم.نسخه قابل چاپ | تاریخ: 7 اسفند 1390 ساعت:10:38 | نویسنده:جیغ