اینجا، جیغ از جفنگیات ، خزعبلات ، تفکرات خود می نویسد!

این زندگی کوفتی

بعضی وقتا ، بعضی آدما وقتی میان تو زندگیت که دیر شده


ته ن.شت:

1. اون زمان خیلی درد داره دونستنش

2. افسوس خوردنم فایده ایی نداره


نسخه قابل چاپ | تاریخ: 28 خرداد 1391 ساعت:16:30 | نویسنده:جیغ