اینجا، جیغ از جفنگیات ، خزعبلات ، تفکرات خود می نویسد!

. . .

وقتی آدم از نزدیک ترین هاش ضربه میخوره

نسخه قابل چاپ | تاریخ: 10 اردیبهشت 1392 ساعت:10:50 | نویسنده:جیغ