اینجا، جیغ از جفنگیات ، خزعبلات ، تفکرات خود می نویسد!

تصمیم میگیریم

چقدر تصمیمات دارم واسه انجام دادنشون ، و جالبه که همیشه این تصمیماتم صاف میخوره به دوره امتحاناتم، که یا امتحانام به فنا می رن یا خودم با تصمیماتم.نسخه قابل چاپ | تاریخ: 19 اردیبهشت 1392 ساعت:16:26 | نویسنده:جیغ