اینجا، جیغ از جفنگیات ، خزعبلات ، تفکرات خود می نویسد!

با تو هوس عاشقی کردم


بارها و بارها
مردی بود
که زنی را دوست داشت
بارها و بارها
زنی بود
که مردی را دوست داشت
بارها و بارها
زنی بود و مردی
که مرد و زنی را که دوست داشتند
دوست نداشتند.

اما یکبار
آری شاید تنها یکبار
مرد و زنی بودند
که یکدیگر را
دوست داشتند.

روبرت دسنوس

ترجمۀ حسین منصوری   

برچسب‌ها: حرف های جدیه من

نسخه قابل چاپ | تاریخ: 19 خرداد 1392 ساعت:20:50 | نویسنده:جیغ