اینجا، جیغ از جفنگیات ، خزعبلات ، تفکرات خود می نویسد!

منـِ دلداده

و من تردید داشتم که با نبودنت آرام می شوم یا با بودنت خوشبخت؟

و حتی شک داشتم که آرامش را می خواهم یا خوشبختی را!

و هنوز دست و پا میزنند

ذهن خسته ام...

قلب درمانده ام...

چشمان بهت زده ام ...

حرف هایم این روزها سر و ته ندارد!

.

.

.

ولی من این را خوب می دانم که دلم فقط تو را می خواهد و قلبم فقط در کنار قلب تو آرام می گیرد.

برچسب‌ها: حرف های جدیه من، حرفهایی از روی احساس

نسخه قابل چاپ | تاریخ: 7 تیر 1392 ساعت:16:08 | نویسنده:جیغ