اینجا، جیغ از جفنگیات ، خزعبلات ، تفکرات خود می نویسد!

یارش کو؟ نگارش کو؟

کو یارم یارم کو
نازنین نگارم کو
برده او قرارم کو
کو . . .

شمع شام تارم کو
جلوه بهارم کو
بی رخش نزارم کو
کو . . . 

ناز او یک سو غمم یک سو
کرده ما را عاشقی جادو

هر که را بینم بپرسم کو
کو... 

کو یارم یارم کو...


*تا الان با این آهنگ فقت آقای علی موسا زاده و عادل آهنگ نداده بودن بیرون که به حمدالله این امر اتفاق افتاد . . . موفق باشند انشالله


نسخه قابل چاپ | تاریخ: 10 تیر 1392 ساعت:12:02 | نویسنده:جیغ