X
تبلیغات
رایتل

وقتیـــ آسمانــــ بهـ زمینـ میچسبد

درگیری هایی با یک دروغگوی زرنگ

گاهی وقتا اتفاقایی می افته تو زندگیت که دسته خودت نیست و تو فقت تماشاگری ولی . . . همه کاسه کوزه ها سره خودت می شکنه و تو میشی آدم بده قصه...

من هنوز گیج و مَنگ حرفا و پافشاری های فرد ددروغگو هستم که با اینکه اقرار کرده دروغ می گوید سعی دارد طرف دیگه ماجرا رو با من وارد جنگ کنه.

چی میشه که حرفهای یکی می شود سند و دیگری دروغ محض؟

این روزهای من شده جنگ بر سر راست و دروغ حرف های یک ادم عقده ایی بدبخت . . . 

......