اینجا، جیغ از جفنگیات ، خزعبلات ، تفکرات خود می نویسد!

خوشبختی با طعم شاتوت

مجله تندرستی همشهری می خوانم و بستنی یخی کاله با طعم شاتوت گاز می زنم و مامان به من نگاه میکند و لبخند می زند ..... و من به خوشبختی ام در این لحظه فکر می کنم!

نسخه قابل چاپ | تاریخ: 31 مرداد 1392 ساعت:19:30 | نویسنده:جیغ