اینجا، جیغ از جفنگیات ، خزعبلات ، تفکرات خود می نویسد!

از کنار من، تو مَرو

بهش گفتم: کاری با من نداشته باش

گفت: اگه منظورت اینه که بی خیالت بشم ، بدون که من نمیتونم ، واسم سخته

من گفتم : کم کم یاد میگیری

ولی اونی که نمی تونه اون نیست... منم .... منم همه رویاهام با اون جون گرفته بود....


نسخه قابل چاپ | تاریخ: 29 شهریور 1392 ساعت:23:54 | نویسنده:جیغ