اینجا، جیغ از جفنگیات ، خزعبلات ، تفکرات خود می نویسد!

. . .

زمان برگرده بیاد؛ می بوسمت دوباره من؛ یه جایی لب دیوار


نسخه قابل چاپ | تاریخ: 22 مهر 1392 ساعت:22:40 | نویسنده:جیغ