اینجا، جیغ از جفنگیات ، خزعبلات ، تفکرات خود می نویسد!

بعد از یک نفر

 زندگی... 

برای هر آدمی...از یک روز...از یک جا... 

 

از یک نفر به بعد... 

 

دیگر هیچ چیز مثل سابق نیست... 

نه روزها... 

نه رنگ ها... 

نه خیابان ها...


نسخه قابل چاپ | تاریخ: 25 مهر 1392 ساعت:07:43 | نویسنده:جیغ