اینجا، جیغ از جفنگیات ، خزعبلات ، تفکرات خود می نویسد!

ما شدن

هدف مشخصه ، فقت باید یه دل شد و اراده کردو یا علی گفت


نسخه قابل چاپ | تاریخ: 21 آذر 1392 ساعت:14:22 | نویسنده:جیغ

شرح در تصویر

برچسب‌ها: عاشق شدیم

نسخه قابل چاپ | تاریخ: 16 آذر 1392 ساعت:09:45 | نویسنده:جیغ

قلب من ... مال تو .... این تنها یادگاره

اون میخواد که من همیشگی باشم تو قلبش ....
نسخه قابل چاپ | تاریخ: 12 آذر 1392 ساعت:09:29 | نویسنده:جیغ

. . .

می ترسم تب تندی باشه که زود عرق کنه ! 
نسخه قابل چاپ | تاریخ: 2 آذر 1392 ساعت:13:30 | نویسنده:جیغ