اینجا، جیغ از جفنگیات ، خزعبلات ، تفکرات خود می نویسد!

ما شدن

هدف مشخصه ، فقت باید یه دل شد و اراده کردو یا علی گفت


نسخه قابل چاپ | تاریخ: 21 آذر 1392 ساعت:14:22 | نویسنده:جیغ