اینجا، جیغ از جفنگیات ، خزعبلات ، تفکرات خود می نویسد!

شهریور دوست داشتنی

من نگران پیشرفت کارمم و خواهری نگران سفرش که عقب نیوفته- ویزاها اماده ست و من فک میکنم واسه سفر زوده - باید روی کارم تمرکز کنم- اما مامان و خواهری اصرار دارن برام سفر مفیده -

امیدوارم که مفید واقع بشه ...


نسخه قابل چاپ | تاریخ: 19 شهریور 1393 ساعت:20:48 | نویسنده:جیغ