اینجا، جیغ از جفنگیات ، خزعبلات ، تفکرات خود می نویسد!

خدایاااااا
این یک دعا نیست،
یک خواهش است :
مهربانی را به 
قلبهای ما بازگردان


نسخه قابل چاپ | تاریخ: 4 آبان 1393 ساعت:22:37 | نویسنده:جیغ