اینجا، جیغ از جفنگیات ، خزعبلات ، تفکرات خود می نویسد!

دانشگاه خر است

راستی گفته بودم که دانشگاه رو ول کردم؟ دقیقن ترم آخر ؟!!!


دیپلم - فوق دیپلم - لیسانس - فوق لیسانس .... دکترا ؟!!!  که چی آخه . . . 


نسخه قابل چاپ | تاریخ: 18 آذر 1393 ساعت:07:40 | نویسنده:جیغ