X
تبلیغات
رایتل

وقتیـــ آسمانــــ بهـ زمینـ میچسبد

اینجا، جیغ از جفنگیات ، خزعبلات ، تفکرات خود می نویسد!

زندگی خوب یا بد میگذره ، به فکر اکنون باش!

21 اسفند 1393 14:15 نویسنده: جیغ چاپ
درختان را دوست دارم،
چه عاشقانه گذر فصلهای زندگی را،
بر خود پذیرا می شوند...
هر فصل زیبایی خود را دارد،
و ما چه مصمم در نپذیرفتن فصلهای خویش هستیم...!
هرگز هیچ روز زندگی ت را سرزنش نکن!
روز خوب به تو شادی می دهد،
روز بد به تو ، تجربه!