X
تبلیغات
رایتل

وقتیـــ آسمانــــ بهـ زمینـ میچسبد

دیقه ی 90ی

همیشه آخر ماه ها کار زیاده ه ه ه 

چرا؟

من تا همین الانش درگیر کار بودم!!!

با خودم همیشه فکر میکنم باقی روزهای ماه رو مگه خدا ازمون گرفته که همین روز آخری یادمون میاد انجامشون بدیم؟!!!