اینجا، جیغ از جفنگیات ، خزعبلات ، تفکرات خود می نویسد!

خانه دوست کجاست ؟!!!

روزها میان و میرن

شب ها هم همینطور

هنوز هیچی نشده یک ماه و نیم از سال جدید گذشته و من جای پیشرفت دارم پسرفت میکنم

نمیدونم علتش چیه؟!!!

ترس از چی نمی زاره که خودمو هُل بدم جلو...

به لیستی که از دوستام نوشتم نگاه میکنم ، فقط اسمشون دوسته و سیاهی لشکرن، انگشت شماری رو میشه رفیق حساب کرد اما روزگار کاری کرده باهاشون که دیر به دیر همو می بینیم

دلم دوست جدید میخواد ولی نمیدونم از کجا شروع کنم

کجا پیداشون کنم؟!!!

اصن دوستی مونده که پیدا بشه؟!!!نسخه قابل چاپ | تاریخ: 18 اردیبهشت 1394 ساعت:18:44 | نویسنده:جیغ