اینجا، جیغ از جفنگیات ، خزعبلات ، تفکرات خود می نویسد!

شما فک کن عقده ایی ...

من عاشق نوشتن نامه های تهدید آمیزم و این چند هفته اخیر کارم شده نوشتن نامه های تهدید امیز به شرکت

صبا زنگ می زنم و شبا هم ایمیل

ایییی کیف میده ....


نسخه قابل چاپ | تاریخ: 16 شهریور 1394 ساعت:00:28 | نویسنده:جیغ